Aktuální informace

 

Letní prázdniny, otvíráme 17.08.2020

Omlouváme se všem novým zájemcům, 

ale na školní rok 2020/2021 máme OBSAZENO.

 

PLATNÉ OD 07/2020

Informace o nás

VŠUDYBÝLEK BLANSKO z.s. pracuje s dětmi ve věku 2,5 až 6 let.

Stanovy zapsaného spolku ke stažení zde: 23-02-2016_11-22-42.pdf (105789)

 

Jak s dětmi pracujeme:

  - podle zásad a principů efektivní výchovy

  - ctíme přirozený vývoj dítěte

  - dítě je tvořivá osobnost, podporujeme a rozvíjíme  jeho schopnosti

  - vedeme děti k enviromentálnímu smýšlení

  - zkoumáme, pozorujeme  a ochraňujeme přírodu a  pracujeme s přírodními materiály

  - vedeme ke zdravému životnímu stylu

  - učíme děti vyjadřovat se pomocí tvořivých aktivit (výtvarné, dramatické, hudební,

    rytmické, pohybové)

  - pracujeme formou osobních prožitků

  - nabízíme aktivity pro zapojení a navázání kvalitnějších vztahů mezi rodiči a dětmi

  - podporujeme mezigenerační soužití