Režim dne

Organizace dne –provoz  je možno zajistit podle

individuálních potřeb rodičů od 6.30 – 17.00

Organizace dne se přizpůsobuje aktuálnímu programu a potřebám dětí. Pravidelné denní rituály časově vymezují průběh dne. Slavnostní dny mají slavnostní rituály (př. narozeniny, návštěva divadla …). Upřednostňujeme pobyt venku a v přírodě.

Odborně vedené aktivity

Výtvarné – různé techniky s různými materiály (př.recyklovatelné materiály, výtvarné, přírodniny...)

Pohybové – spontánní pohybová aktivita dětí, řízená tělesná cvičení, hry a tanec (cvičíme s tradičními i netradičními cvičebními pomůckami, např. s míčem, se stuhou, s obručí, cvičení s novinami, s drátěnkami, šátky, létajícími talíři…)

Rytmické – zpívání, seznámení s rytmem, s různými hudebními nástroji, poslech různých druhů a stylů hudby

Dramatické – hry s hlasem, tělem, gesty, ztvárnění dětských říkadel, pohádek