Principy naší práce

Pedagogický přístup

Vztah pedagogů k dětem je založen na empatii, důvěře, spolupráci a je partnerský. Komunikace vychází ze zásad efektivní výchovy.

Efektivní výchova

*pedagogický přístup, který pomáhá pedagogům:

 • lépe rozumět svěřeným dětem,
 • vychovávat je k odpovědnosti a samostatnosti,
 • komunikovat s nimi a ne pouze k nim,
 • povzbuzovat je v činnosti, i když se potýkají s nezdarem,
 • řešit konflikty a předcházet špatnému chování.

*základními stavebními kameny v efektivní výchově jsou:

 • Princip demokracie
 • Princip sociální rovnosti mezi rodiči a dětmi
 • Vzájemný respekt a úcta
 • Holistický přístup
 • Účelovost každého chování
 • Přeměna negativního v pozitivní
 • Dostatek společné zábavy
 • Vyjadřování a sdělování radosti
 • Pozitivní povzbuzování

*a proč to vlastně chceme dělat jinak než klasicky? Protože:

 • Žije-li dítě v prostředí výtek, naučí se odsuzovat.
 • Žije-li dítě v prostředí nepřátelství, naučí se útočit.
 • Žije-li dítě v prostředí posměchu, naučí se být plaché.
 • Žije-li dítě v prostředí zahanbování, naučí se cítit provinile.

 

 • Žije-li dítě v prostředí tolerance, naučí se být trpělivé.
 • Žije-li dítě v prostředí povzbuzování, naučí se důvěřovat si.
 • Žije-li dítě v prostředí chvály, naučí se oceňovat.
 • Žije-li dítě v prostředí slušnosti, naučí se být čestné.
 • Žije-li dítě v prostředí bezpečí, naučí se věřit.
 • Žije-li dítě v prostředí spokojenosti, naučí se mít rádo.
 • Žije-li dítě v prostředí přátelství, naučí se být rádo na světě.